Οι Δεξιότητες του 21ου Αιώνα στο Smart Language Lab

Οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της κοινωνίας καθιστούν αναγκαία την εφαρμογή και ενσωμάτωση δεξιοτήτων στη διδακτέα ύλη των μαθητών μας. Η παράδοση και εμπέδωση μιας δεύτερης γλώσσας προαπαιτεί την ένταξη και ορθή χρήση νέων ακαδημαϊκών τεχνικών, εμπνευσμένες από τις πλέον αναγνωρισμένες δεξιότητες του 21ου αιώνα. Ποιες είναι αυτές οι δεξιότητες και πώς μπορούν οι μαθητές να επωφεληθούν από αυτές στη μετέπειτα πορεία της ζωής τους;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: