Οι Δεξιότητες του 21ου Αιώνα στο Smart Language Lab

Οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της κοινωνίας καθιστούν αναγκαία την εφαρμογή και ενσωμάτωση δεξιοτήτων στη διδακτέα ύλη των μαθητών μας. Η παράδοση και εμπέδωση μιας δεύτερης γλώσσας προαπαιτεί την ένταξη και ορθή χρήση νέων ακαδημαϊκών τεχνικών, εμπνευσμένες από τις πλέον αναγνωρισμένες δεξιότητες του 21ου αιώνα. Ποιες είναι αυτές οι δεξιότητες και πώς μπορούν οι μαθητές να επωφεληθούν από αυτές στη μετέπειτα πορεία της ζωής τους;

Katherine Reilly ELT Influencer of 2022

The pathway to success is without a doubt dependent on the trust and support we receive from our collaborators. Success alone is pointless if not attributed to those who have believed in my potential and contributed to both my professional as well as personal growth. It goes without saying that I owe a great debt of gratitude to my beloved Anastasia Spyropoulou who welcomed me to the Forum ELT NEWS and supported me in my every step. I would like to express my gratitude to Express Publishing and Ms Jenny Dooley for trusting me with a major project which will soon see the light of day. Evangelia Inglezaki and our students who have literally embraced and motivated me to surpass myself as an educator. Of course, you the teachers who have dedicated your precious time to attending my lectures at conferences and educational seminars. My appreciation for the love and respect you foster towards my person is something words alone cannot describe. Finally, I would like to congratulate my fellow influencers of 2022. May you continue to inspire others and be a shining beacon of light in the field of education. #education #success #grateful

Speaker at the University of Piraeus

Ένα τεράστιο ευχαριστώ στο υπέροχο κοινό μας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και την εκδήλωση #Breakthrough Μιλήσαμε για ψυχική υγεία στο χώρο εργασίας, μοιραστήκαμε εμπειρίες και φυσικά φύγαμε με γεμάτες καρδιές. Η εκτίμηση και ο σεβασμός είναι αμοιβαίος. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία! with the incredible Malena Fekka #team #leadership #thankyou #mentalhealth #breakthrough #aiesec