«Γιατί να διαβάσω; Ο Μπαμπάς λύνει τις ασκήσεις μου…» Μία πικρή πραγματικότητα της σημερινής κοινωνίας.

Αγαπητοί φίλοι και αναγνώστες,

θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ενα άρθρο που έγραψα πρόσφατα για το τελευταίο τεύχος του INMYbook. Οι εμπειρίες είναι αληθινές και παρά το χιούμορ που χρησιμοποιώ, καλό θα ήταν να σκεφτούμε, ποιός είναι ο πραγματικός ρόλος της εκπαίδευσης.

Μπορείτε να το διαβάσετε στη παρακάτω υπερσύνδεση (σελίδα 28)

Γράφει η Κατερίνα Ράιλυ

Showing Respect in the Classroom

One of the words that often eludes us, is the word ‘respect’. Respect, however, is not simply a word; it’s a way of life. For this reason, students should be taught the importance of respecting each other, from a young age. This could and should be accomplished in class, as a child’s personality is still blossoming. Share this video with others as we get to see what Kid President has to say about it.

Amazing Things Happen – What is Autism?

A few months ago, we examined how to teach students with Special Educational Needs (SENs), in an article I had written concerning this matter.

https://katherinereilly.blog/2017/09/20/teaching-students-with-special-educational-needs-sens/

A dear friend and colleague posted this video on his page, which shows us how autistic individuals perceive and cope with everyday situations. It’s definitely worth watching and highly educational, for both students and teachers alike.

Rote Learning vs Critical Thinking – Memory or Intelligence?

rote1.jpg

Throughout history, numerous methods of teaching have been adopted in class; the most controversial of which, ‘Rote Learning’. Why is this method of teaching despised by modern educators? Does it have any merits? Should it be abolished completely? Below, we will examine the aspects of this teaching method as well as evaluate the benefits of modern teaching techniques such as the development of critical thinking.

Continue reading “Rote Learning vs Critical Thinking – Memory or Intelligence?”

Should I Help my Child with his Homework?

home01.jpg

One of the most controversial questions which has generated a great deal of heated debate, is the one which ponders every parent’s mind. Is it a good idea to help your kids with their homework? If you’re a parent, you know what I’m talking about. It’s a parent’s responsibility to ensure their children have a bright future, assisting them by any means necessary. However, does this mean that you should also undertake the role of a teacher?

I have been teaching students of all levels and ages for the past fifteen years and based on my own personal experience, the answer is ‘no‘. You heard me correctly. I said it! Now, before I get bombarded by messages, let’s examine the reasons why you shouldn’t assist your children with their studies.

Continue reading “Should I Help my Child with his Homework?”

Why Learning English is Necessary Today

01.jpg

December is finally here and some of my students are taking their exams soon. One of the questions I asked them during their final preparation is “Why are you studying English?” Some looked at each other, while the bolder ones answered, “To get a job.”

To some certain extent, that’s actually true. However, landing a job isn’t the only reason to get yourself better acquainted with this language. English is THE Global Language and knowing how to use it, is the key to many opportunities in life. Continue reading “Why Learning English is Necessary Today”

Social Media & Teaching? Count Me In!

teaching social media.jpg

Gone are the days when we used to write on the board with chalk, or had to carry cassette players with us in class. Bringing a television with a VHS Player once or twice during the school year (yes, I’ve experienced that) was our only ‘exposure’ to any source of visual material. How things have changed…

Education has made huge leaps the past decade, all thanks to the outburst of Social Media. Many teachers are hesitant to incorporate the benefits of this powerful medium in class, as Social Media is often associated with many negative factors such as distractions, lack of face to face interaction and so much more. However, if used wisely, a teacher now has the most powerful tool in his hands, one which can boost a student’s learning experience to a whole new level.

Continue reading “Social Media & Teaching? Count Me In!”

Choosing the Best Career

Here it is… the question which ponders everyone’s mind before adulthood. What career should I choose? How simple a decision is this? Should it be taken lightly? Are we overthinking it?

career1.jpg

To be honest, this is a life decision which should be carefully examined. However, it’s not something that should stress you out. The secret is to carefully organize your thoughts and follow a few simple steps.

Continue reading “Choosing the Best Career”