«Γιατί να διαβάσω; Ο Μπαμπάς λύνει τις ασκήσεις μου…» Μία πικρή πραγματικότητα της σημερινής κοινωνίας.

Αγαπητοί φίλοι και αναγνώστες,

θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ενα άρθρο που έγραψα πρόσφατα για το τελευταίο τεύχος του INMYbook. Οι εμπειρίες είναι αληθινές και παρά το χιούμορ που χρησιμοποιώ, καλό θα ήταν να σκεφτούμε, ποιός είναι ο πραγματικός ρόλος της εκπαίδευσης.

Μπορείτε να το διαβάσετε στη παρακάτω υπερσύνδεση (σελίδα 28)

Γράφει η Κατερίνα Ράιλυ

Being a Teacher and Loving It!

photoshoot-05b.JPG
Photo by Cristina Allosi

After a tiring day at school, I get out of my car with 2 bags of books in one hand, while holding my students’ tests closely to my chest in the other. I awkwardly attempt to unlock my apartment door but fail miserably as my belongings slowly slip out of my hands.

Books and papers fall on the floor as I make one more attempt at unlocking the door. I’m home at last! Now, to get to work again!

The first thing I do is prepare a warm mug of chocolate milk, turn on my computer and check my books. Have to start correcting those essays and tests as quickly as possible.

Continue reading “Being a Teacher and Loving It!”

Giving a Speech with Confidence

by Katherine Reilly

Speeches, Lectures and Presentations. What do all of these have in common? Simply put – you have an audience.

Imagine yourself on a stage while being ‘examined’ by hundreds of eyes. The feelings are overwhelming to say the least. Many of my friends and colleagues ask me questions such as, “How do you do it? Don’t you have stage fright? What if you forget your lines?”

Onassis Culture Centre.JPG

I’d be lying if I said that I never felt just a bit nervous when facing a large audience. During one of my speeches, I had the deputy mayor of Athens sitting next to me and representatives of the American University of Deree and the U.S. Embassy in the audience; all the while, my speech was being recorded.

How did it go, you might ask? At the end of it, I was surrounded by my audience who literally got up and embraced me. My heart was full of joy and relief, as I ‘got through’ to them. Now, if you’re wondering, that I might be a ‘natural’ at this, then you’re wrong. I’m just an ordinary girl like any other. Then why am I at ease when I’m on the stage?

The answer is simple. Proper preparation. Meticulous preparation and attention to detail can get you through anything. There’s a saying, ‘practice makes perfect’ and by following a few simple guidelines, you’ll start feeling more comfortable when you grab that mic and start talking.

Continue reading “Giving a Speech with Confidence”

The Making of “Ben & Friday”

‘Ben & Friday Race to the Rescue’ is now available for purchase. I would like to thank all those involved for collaborating with me on this project. Your dedication and support is truly an honor. Once again, a huge debt of gratitude to Akakia Publications for their contribution.

 

How to Become a Writer

15-Signs-Youre-A-Natural-Born-Writer-Even-If-You-Dont-Feel-You-Are.jpg

by Katherine Reilly

A few days ago, one of my students told me that when she grows up, she wants to become a writer like me. I was honored by her heartwarming confession. Being a positive role model for someone and in this case my students, is not something to be taken lightly. When a person looks up to you, it’s not only a privilege, but also an obligation to help him in any way you can.

So, what makes you a writer, and a good one at that? There are no rules that you must follow to achieve this, however, some of my personal experience might help you.

Continue reading “How to Become a Writer”

The Sunday Migrant School of Athens

20170401_140846a.jpg

by Katherine Reilly

On a beautiful Sunday morning, I drive to an old ordinary building in a suburb of Athens. I exit the car only to hear the sweet voices of children playing outside. As I approach them with books in my arms, one of my students wraps herself around me. Then another and before you know it, all of them surround me as I’m gasping for air while my heart beats with love and joy to see my sweet darlings once again.

Continue reading “The Sunday Migrant School of Athens”